Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en activiteiten bij Runways Amersfoort en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
 • De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via de website.
 • Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor de gefactureerde activiteit.

Betaling

 • Na inschrijving betaalt deelnemer het cursusbedrag ineens (tenzij anders overeengekomen).
 • Het cursusbedrag dient voor de eerste les, of binnen de gestelde betalingstermijn betaald te zijn. Dit geldt ook als een bepaald aantal losse lessen overeengekomen is.
 • Bij niet tijdige betaling, wordt € 7,50  administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen, kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Wijzigingen

 • Runways Amersfoort behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 • Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden onderaan het inschrijfformulier op de website van Runways Amersfoort.
 • Runways Amersfoort behoudt zich de vrijheid voor om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Restitutie gemiste lessen

 • Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden. Dit kan alleen als er plek is in betreffende groep. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.
 • In het geval van een strippenkaart betaalt de deelnemer alleen lessen, waarvan hij/zij heeft deelgenomen. Bij afmelding minder dan een uur voor aanvang van de les of geen afmelding wordt de les alsnog in mindering gebracht op de strippenkaart. Bij langdurige ziekte of een hardnekkige blessure wordt, na overleg met de deelnemer, het tegoed op   de strippenkaart bevroren.

Annuleren door Runways Amersfoort

 • Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de trainer/therapeut zal vervanging worden geregeld. Als dit niet mogelijk is, kan de deelnemer de betreffende les later inhalen.

Vakanties

 • Er zijn minder lessen tijdens schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Midden Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf vermeld. Alle vakanties worden tijdig aangegeven bij de deelnemers.
 • In geval dat een les vanwege vakantie niet door kan gaan vanuit Runways Amersfoort, wordt deze niet in rekening gebracht.

Contact

 • Na aanmelding via de website geeft de klant toestemming voor communicatie over de lessen middels mail, whatsapp en telefoon. Ook voor het communiceren via een groepsmedia zoals WhatsApp groepen of Google teams en Zoom.

Aansprakelijkheid, klachtenregeling

 • De deelnemer volgt de lessen op eigen risico. Indien deelnemer onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de trainer over het volgen van hardloopactiviteiten. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Runways Amersfoort kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere belemmeringen dient u de trainer vóór aanvang van de les te informeren.
 •  Runways Amersfoort is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen.
 • Bij klachten wordt ervan uit gegaan dat de trainer deze samen met de cursist in goed overleg kan oplossen.